Sterke saker!

Kjell Atle Lund - partner, styreleder, daglig leder og seniorrådgiver

Kjell Atle har 21 års erfaring fra IT bransjen og har arbeidet både operativt i roller som programmerer/systemutvikler innen både JAVA- og MS-løsninger, senior systemutvikler, teknisk prosjektleder, rådgiver, IKT-arkitekt og virksomhetsarkitekt, samt administrativt som avdelingsleder og avdelingsdirektør med personal- og budsjettansvar.


Kjell Atle er seniorrådgiver i chillit AS, og jobber primært som IKT- rådgiver, IKT-arkitekt og virksomhetsarkitekt. Han er sertifisert på TOGAF 8.1.1, TOGAF 9 og ITIL V3 Foundation.


Prosjekterfaring:

- Virksomhetsarkitekt - Statnett

- Ny IKT-plattform - Diakonhjemmet Sykehus

- Felles Klinisk Informasjonsgrunnlag - Oslo Universitetssykehus (OUS)

- Implementering av arkitekturveileder - Helse Sør-Øst RHF

- Utarbeidelse av retningslinjer og metodikk for arkitekturarbeid i spesialisthelsetjenesten - Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur

- Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten - Nasjonal IKT


Se mer om Kjell Atle på


View Bjørn Dahl's profile on LinkedIn