Hvem er vi?

chillit as er et IKT-konsulenthus som leverer profesjonell senior IKT-kompetanse til din bedrift. chillit leverer senior konsulentbistand innen arkitektur og IKT-rådgivning. Vi jobber på tvers av bransjer/sektorer, men har mye erfaring fra helsesektoren, kraftbransjen, logistikk og bank/finans. chillit inngår gjerne samarbeid med andre IKT-selskaper hvor chillit kommer inn som underleverandør. Våre priser er konkurransedyktige pga. lave administrasjonskostnader.

Hva gjør vi?

  • Arkitektur

    Vi leverer senior konsulentbistand innenfor områdene: virksomhetsarkitektur, IKT-arkitektur, systemarkitektur, løsningsarkitektur, integrasjonsarkitektur og sikkerhetsarkitektur.

  • IKT-rådgivning

    Vi leverer IKT seniorrådgivning innenfor områdene: Kartlegging, QA, UPG, risikovurdering, IKT-strategi, mobile løsninger, infrastruktur, IKT-sikkerhet, teknisk prosjektstøtte, kravspesifisering, IKT anskaffelse, IT sourcing og skytjenester.

Ansatte

Kjell Atle Lund

Kjell Atle har erfaring siden 1995 fra IKT-bransjen og har arbeidet både operativt i roller som programmerer/systemutvikler, senior systemutvikler, teknisk prosjektleder, rådgiver, IKT-arkitekt, systemarkitekt, løsningsarkitekt og virksomhetsarkitekt, samt administrativt som avdelingsleder og avdelingsdirektør med personal- og budsjettansvar.

Kjell Atle er seniorrådgiver i chillit as, og jobber primært i roller som IKT-seniorrådgiver, IKT-arkitekt, systemarkitekt, løsningsarkitekt og virksomhetsarkitekt.

Sertifisert på TOGAF 8.1.1, TOGAF 9 og ITIL V3 Foundations.